Training Goal Attainment Scaling (GAS): Dinsdag 10 september

 

Goal Attainment Scaling (GAS) is een uniek meetinstrument, omdat het individuele doelen van cliënten in kaart brengt en evalueert − persoonlijk en op maat. Mits goed ingezet, zijn GAS-metingen onderling vergelijkbaar en tonen deze aan in hoeverre een zorgaanbieder de doelstellingen van cliënten daadwerkelijk behaalt. GAS is een veelgebruikt instrument binnen de jeugdhulp.

 

Het op een juiste manier inzetten van GAS is niet gemakkelijk; de doelen moeten zowel realistisch als idealistisch vastgesteld zijn. Training kan helpen om in het vervolg samen met de jongeren deze doelen goed op te schrijven. Dat geldt ook voor het beoordelen of de doelen zijn behaald.

 

Samen met InfinitCare is een training ontwikkeld over de inzet en toepassing van GAS. We zullen ingaan op de (on)mogelijkheden van GAS en het stellen en evalueren van doelen. InfinitCare laat de visualisatie en distributie van de GAS-resultaten zien.

 

De training behelst de theorie én praktijk van het meetinstrument. We laten deelnemers zien hoe GAS in de praktijk kan worden ingezet en hoe overeenstemming met collega-behandelaren kan worden bereikt, zodat verandering onderling vergelijkbaar is en men van elkaar kan leren. Tenslotte wordt het visualiseren van de GAS-scores inzichtelijk gemaakt, zodat deelnemers deze resultaten kunnen gebruiken voor interne sturing, en laten we zien hoe deze resultaten kunnen worden verspreid onder gemeenten.

 

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd heeft de training geaccrediteerd met 4 punten.

 

Dinsdag 10 september verzorgen we deze training in Utrecht. Inschrijven en meer informatie op de website van Infinit Care

De training kunnen we ook in-company geven.

 

Meer weten? Neem contact met ons op.

Scroll to top