Actualisatie en her-erkenning Preventief Adviesgesprek

 

Onlangs is het Preventief Adviesgesprek van Jellinek en Arkin BasisGGz in samenwerking met Mark Bench geactualiseerd en door het RIVM her-erkend als “goed onderbouwd”. Het gesprek is opgenomen in de interventiedatabase van loketgezondleven.nl

 

Wat is het Preventief Adviesgesprek?

Het Preventief Adviesgesprek is voor volwassenen en jeugdigen met (hulp)vragen over psychische klachten en/of verslavingsproblemen. Dit kunnen eigen vragen zijn, of vragen over iemand uit hun omgeving. Het is geschikt om uitgevoerd te worden door (de preventie-afdeling van) een GGZ-organisatie, of door (de POH-GGZ van) een huisartsenpraktijk. Ook kan het gesprek outreachend ingezet worden, door de gesprekken op een andere locatie dan die van de uitvoerende organisatie plaats te laten vinden (zoals op school, of in een buurthuis). Het adviesgesprek duurt ongeveer een uur.

 

Wat is er nieuw?

In de geactualiseerde gespreksmethode kunnen preventiemedewerkers uit meer screeningslijsten kiezen, het gesprek is ingekort en bevat elementen gebaseerd op het meest recente I-Changemodel voor gedragsverandering. De Erkenningscommissie Interventies van het RIVM gaf aan de aanpak helder te vinden en passend binnen de stepped care benadering. Tevens vond ze de onderbouwing uitgebreid en helder.

 

Wat is de rol van Mark Bench? 

Mark Bench helpt organisaties met het beschrijven van interventies ten behoeve van het erkenningstraject van het RIVM. De interventiedatabase van Loket Gezond Leven van het RIVM wil overdraagbaarheid van interventies ondersteunen. Ingediende interventies worden beoordeeld en -bij goede kwaliteit- erkend, waarna ze in de database worden opgenomen. Professionals en beleidsmakers kunnen in deze database zoeken naar effectieve interventies.

 

De beschrijving is toegankelijk via de interventie-database van loketgezondleven.nl

Scroll naar boven