Maar Bench voerde onderzoek uit om eenduidige informatie over de behandeling van comorbiditeit van ernstige psychiatrische aandoeningen en verslaving te verkrijgen. Lees hier de conclusies.
Mark Bench en kenniscentrum Phrenos presenteerden twee onderzoeken naar stigmatisering op de ENMESH conferentie in Lissabon, Portugal.
Mark Bench heeft aanvragen voor twee projecten ingediend: een onderzoek naar negatieve beeldvorming over mensen met psychische aandoeningen en effectiviteitsonderzoek naar de cursus 'Somberheid wat kun je er zelf aan doen'.
Lees hier welke projecten we hebben gestart en welke zijn afgerond. Wij delen graag onze kennis en de toepassing ervan. 
Scroll to top