Een project met een Gouden Randje: Gouden Mannen

De Stichting Gouden Mannen draagt bij aan het verminderen van eenzaamheid van een kwetsbare doelgroep. De Stichting voert in samenwerking met verschillende partijen het programma Gouden Mannen uit. Dit programma is erop gericht om de sociale weerbaarheid, zelfredzaamheid en persoonlijke effectiviteit van mannen in een kwetsbare positie te vergroten.

 

Het programma kan je zien als een reis die de mannen maken, een reis waarin ze zich persoonlijk beter gaan voelen en beter kunnen omgaan met hun naasten en de wereld om hen heen. Het duurt 1,5 jaar, waarin de mannen worden begeleid om ook daarna meer te participeren.

 

Vanuit het initiatief ‘Versterking Aanpak Eenzaamheid’ van ZonMw, is een project gehonoreerd om het programma Gouden Mannen te evalueren, te beschrijven en waar nodig, te verbeteren. Stichting Gouden Mannen heeft Mark Bench gevraagd om hieraan mee te werken.

 

Gezamenlijk zullen we een procesevaluatie uitvoeren en een handboek schrijven. Met deze informatie kan niet alleen het programma verbeterd worden, maar tevens kunnen geïnteresseerde partijen dit programma uitvoeren in hun eigen regio. Daarmee kunnen meer mannen, die in een kwetsbare positie zitten, profiteren van het programma Gouden Mannen. We zijn eerder dit jaar gestart en verwachten het project begin 2021 af te ronden.

 

Meer informatie over de stichting en het programma Gouden Mannen: https://goudenmannen.nl/

Scroll naar boven