Inventarisatie Leefstijlinitiatieven in de GGZ

 

Welke leefstijlinitiatieven zijn er allemaal in gebruik in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)? De Nederlandse ggz heeft Mark Bench opdracht gegeven dit te inventariseren en de gevonden initiatieven te categoriseren op verschillende kenmerken.

 

De Nederlandse ggz heeft zich, via het Integraal Zorgakkoord (IZA), gecommitteerd om gezondere en duurzame voeding, sport en bewegen en leefstijl op te nemen als integraal onderdeel van de behandeling. Steeds meer medewerkers zijn met leefstijl aan de slag; soms op afdelingsniveau, maar ook op locatie- en organisatieniveau. Het waardenetwerk Verslaving & Gezonde Leefstijl van de Nederlandse ggz is gebaat bij een overzicht van de diverse leefstijlinitiatieven binnen de ggz om meer inzicht te krijgen in wat er gebeurt en wat werkt. Dit bevordert implementatie en kwaliteitsverbetering.

 

De resultaten van het onderzoek worden in mei 2024 verwacht.

Scroll naar boven