Resultaatgestuurd werken aan herstel bij RIBW Brabant: écht cliëntgerichte zorg!

 

Cijfermatig sturen op doelen en uitkomsten bij de begeleiding van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, kan dat? RIBW Brabant laat met de aanpak ‘Resultaatgestuurd werken aan herstel’ zien dat het mogelijk is.

 

Een goede, gestructureerde assessment, inzet van effectieve en beschreven methodieken en kort-cyclische feedback over de voortgang van de overeengekomen doelen zorgen ervoor dat de  cliënt én begeleider zicht krijgen en houden op dat wat het meest relevant is voor de cliënt. Het doel van Resultaatgestuurd werken is het bieden van effectieve en efficiënte herstelondersteunende zorg, leidend tot zelfstandigheid van de cliënt binnen zijn of haar mogelijkheden.

 

‘Door deze werkwijze hoeven we minder te registreren en werken we veel efficiënter‘, aldus Sanne van Zeeland, beleidsmedewerker bij RIBW Brabant. ‘Door de gestructureerde aanpak besteden we minder tijd aan rapportages omdat we minder hoeven te beschrijven.’

 

Resultaatgestuurd werken aan herstel is uniek, omdat het écht uitgaat van het perspectief van de cliënt. Bij de assessment brengt de cliënt voor zes levensgebieden (zoals  sociaal netwerk, daginvulling, lichamelijke gezondheid) in kaart hoe belangrijk hij of zij deze vindt voor het eigen leven, hoeveel ondersteuning daarbij nodig is om goed te functioneren, en hoe tevreden hij of zij op dit moment over dit levensgebied is. De levensgebieden waaraan de cliënt veel belang hecht, maar weinig tevredenheid op kent komen in aanmerking voor het begeleidingsplan. Daarin worden gezamenlijk haalbare acties ingepland en deze worden continu gemonitord en er vindt kort-cyclische feedback plaats.

 

Binnen de assessment- en monitoringsmomenten worden de doelen en de levensgebieden vrij uitgebreid in kaart gebracht. Doordat de cliënt zelf prioriteert en de tevredenheid aangeeft is er autonomie in het besluitvormingsproces, samen beslissen en meer commitment aan doelen. Sanne van Zeeland: ‘Dat is écht cliëntgerichte zorg. Belangrijk is dat de hulpverlener de vaardigheden heeft om ‘op de handen zitten’ en zijn of haar hulpverlenersreflex te onderdrukken. De verantwoordelijkheid voor verandering ligt bij de cliënt, niet bij de hulpverlener.’ 

 

Resultaatgestuurd werken aan herstel is door RIBW Brabant in samenwerking met bureau UitKoers geïmplementeerd. De aanpak en implementatie was intensief, maar wel volgens de ‘Vijf goede ROM-lessen’. De volgende stap is een goede vastlegging van de werkwijze, waardoor het overdraagbaar en onderzoekbaar is. Mark Bench heeft hiervoor de beschrijving gemaakt en ondersteunt RIBW Brabant bij de verdere ontwikkeling van het draaiboek voor hulpverleners.

 

Scroll naar boven