Vijf goede ROM-lessen

Wat zijn nu de belangrijkste lessen voor het implementeren van ROM in de spreekkamer? Het rapport ‘PROMs in de spreekkamer’ van het Zorginstituut inspireerde Mark Bench om de lessen uit de somatische zorg te vertalen naar de psychosociale zorg.

 

Les 1: Verander de zorgroutine als je aan de slag gaat met ROM. Het is een uitgelezen kans op het efficiënter maken van de zorg, waarbij scores op vragenlijsten een aanleiding zijn voor zorg op maat.

 

Les 2: Focus vanaf het begin op gebruik in de spreekkamer. Dáár moet alle tijd, middelen – en dus training, focus en aandacht op gericht zijn. Het stellen van meerdere gebruiksdoelen schept verwarring. Daarnaast zorgt het voor verdunning van middelen en aandacht, en kan het in het geval van externe verantwoording of responsdruk zorgen voor onveiligheid. In het plan ‘Doorontwikkeling ROM’ van Akwa staat dit gebruiksdoel als eerste genoemd. Deze les benadrukt dat de andere doelen bij voorkeur één voor één moeten worden opgepakt en het één niet voor het andere gebeurt.

 

Les 3: Zorg voor balans in het vierkant: wetenschap, zorgprofessional, patiënt en ICT. Elke partij vertegenwoordigt een stukje van de puzzel en elke partij is even belangrijk.

 

Les 4: Maak tijd en ruimte voor de ‘zachte’ elementen van de implementatie. Ondersteuning, training en coaching, aandacht en begeleiding zijn heel belangrijke factoren voor succes. En, met les 3 in gedachten: dat geldt voor alle partijen uit het ‘vierkant’. Voor de hand ligt het trainen van professionals, maar ook het trainen van cliënten werd binnen één van de praktijkvoorbeelden als succesfactor aangehaald.

 

Les 5: Zorg voor een en flexibel proces naar een gebruiksvriendelijk instrument. Daar waar gebruik gemaakt wordt van bestaande ROM applicaties is deze les wat minder relevant, maar er zijn toepassingen waarvoor een nieuwe applicatie of website ontwikkeld moet worden. De tip daarvoor is om dit in eerste instantie zo eigenstandig mogelijk te doen en niet meteen te willen integreren in de bestaande EPD systemen.

 

Voor het rapport ‘PROMs in de spreekkamer’ werden een aantal praktijkvoorbeelden voor het gebruik van patiëntgerapporteerde uitkomsten in de spreekkamer langs de implementatie meetlat gelegd. De voorbeelden zijn afkomstig uit de kindergeneeskunde, de hand- en polschirurgie en de maag-darm-leverzorg, maar daarom niet minder interessant voor de psychosociale zorg.

 

PROM is een begrip uit de somatische zorg en staat voor Patient Reported Outcome Measure. Ze geven artsen inzicht in de ‘zachtere’, minder medische georiënteerde uitkomsten en betreffen metingen op het gebied van kwaliteit van leven, angst en vermoeidheid. Dit inzicht in de ziektelast kan gebruikt worden om de behandeling bij te stellen. Er zijn dus zeer veel parallellen met routine outcome monitoring in de psychosociale zorg!

 

Meer weten?

 

 

 

Scroll naar boven