Snel succes met ROM: Training ROM en MGV

Betere communicatie, minder drop-out en een grotere kans op een effectievere en efficiëntere behandeling. Welke therapeut wil dat nou niet? De inzet van Routine Outcome Monitoring (ROM) kan dat bewerkstelligen. ROM staat momenteel volop in de belangstelling, en helaas niet alleen maar positief. Door de grote nadruk die er lag op het gebruik van ROM gegevens voor benchmarking en externe verantwoording, is het eigenlijke doel van ROM -namelijk op basis van ROM resultaten in overleg met de cliënt de behandeling continueren of eventueel bijstellen- ondergesneeuwd geraakt.

 

In deze training wordt de zin en onzin van ROM kort toegelicht. Evidentie over effectiviteit van ROM in het kader van verandering komt aan bod. Vervolgens bestaat de rest van de dag uit: het oefenen in het afnemen van verschillende lijsten, het interpreteren van de resultaten, het terugkoppelen van de resultaten, en het bespreken van de resultaten samen met de cliënt. De gebruikte methodiek bij het terugkoppelen en bespreken van de resultaten is motiverende gespreksvoering. Aan het einde van deze dag is de deelnemer in staat om ROM als instrument in te zetten in het behandelproces, teneinde het behandelresultaat voor cliënten te verbeteren én heeft de deelnemer geoefend met het inzetten van motiverende gespreksvoering.

 

Meer weten? Neem contact met ons op.

Scroll naar boven