Comorbiditeit: EPA en verslaving

 

Van oudsher zijn de verslavingszorg en ggz gescheiden werelden. Eigenlijk vreemd: ongeveer de helft van de cliënten in de verslavingszorg heeft ook een andere psychische aandoening, en ook de helft van de cliënten in de ggz heeft tevens een verslaving. Gelukkig is hier steeds meer oog voor en wordt er veel gedaan om deze problemen in relatie tot elkaar te behandelen. Echter, het ontbreekt aan eenduidige informatie over de behandeling van comorbiditeit van ernstige psychiatrische aandoeningen en verslaving. Kenniscentrum Phrenos en Verslavingskunde Nederland hebben daarom de handen in één geslagen om professionals handvatten te geven hiermee om te gaan.

 

Daartoe hebben zij Mark Bench opdracht gegeven om het project State of the Art en handreiking Verslaving en Ernstige Psychiatrische Aandoeningen uit te voeren. De resultaten zijn: een overzicht van de huidige stand van zaken met betrekking tot kennis over de prevalentie van ernstige psychiatrische aandoeningen en verslaving, een overzicht van best practices en een projectvoorstel voor het tweede deel ten behoeve van een subsidie aanvraag voor het ontwikkelen van handreikingen. Begin 2019 verwachten we de resultaten op te kunnen leveren.

 

Ben je hulpverlener of cliënt (geweest) en wil je meewerken aan dit onderzoek? Deel dan je mening en ervaringen!

 

Ben je hulpverlener: vul deze vragenlijst voor professionals in en deel met ons hoe de praktijk eruit ziet bij de begeleiding en behandeling van cliënten met psychische aandoeningen en/of verslaving (tot uiterlijk 18 januari).

 

Ben je cliënt (geweest): vul deze vragenlijst voor cliënten in en deel je ervaring over hoe de behandeling of begeleiding eruit heeft gezien (tot uiterlijk 23 januari). Ook als je alleen in behandeling bent geweest voor psychische klachten of alleen voor verslaving, zijn we geïnteresseerd in je ervaringen.

Scroll naar boven