MATE-Q: een valide alternatief?

Vorig jaar heeft Mark Bench in opdracht van Verslavingskunde Nederland onderzoek gedaan of de zelf in te vullen MATE-Q kan worden ingezet om onderdelen van het MATE-intake-interview te vervangen. Uit het onderzoek bleek dat de MATE-Q gedeeltelijk valide is en in overweging genomen kan worden als een alternatief voor het interview.

 

Wat is de MATE?

De ‘Measurements in the Addictions for Triage and Evaluation’ (MATE) is een klinisch interview voor het vaststellen van klinisch relevante patiëntkenmerken in de verslavingszorg. De MATE kent meerdere versies, waaronder de MATE-Q, een zelf-invulversie.

 

Het onderzoek

Voor dit onderzoek zijn gegevens van cliënten gebruikt bij wie bij de intake bij de Jellinek een MATE-intake interview werd afgenomen en die binnen drie dagen erna ook een MATE-Q hebben ingevuld.

De MATE-Q is valide als deze dezelfde resultaten oplevert als de interviewversie. De overeenstemming van de MATE-Q-modules met het MATE-intake interview was wisselend: het merendeel van de scores kende ‘acceptabele tot goede’ overeenstemming, maar een aantal scores had een ‘lage’ overeenstemming. Dit geeft geen duidelijk beeld voor de conclusie of de MATE-Q ingezet kan worden om (onderdelen van) de MATE-intake te vervangen. Daarom is de aanbeveling om eerst met een aantal experts vast te stellen wat als ondergrens voor de concurrente validiteit genomen dient te worden. Hierbij dienen de verschillende toepassingen van de MATE-Q te worden onderscheiden.

 

Meer lezen?

Het rapport is hier te downloaden van de website van Resultaten Scoren

De (engelstalige) wetenschappelijke publicatie in European Addiction Research is hier te downloaden.

Scroll naar boven