MATE-Q en MATE: concurrente validiteit

In de meeste verslavingszorginstellingen in Nederland wordt gebruik gemaakt van de ‘Measurements in the Addictions for Triage and Evaluation’ (MATE) voor het vaststellen van klinisch relevante patiëntkenmerken in de verslavingszorg. De MATE kent meerdere versies, waaronder de MATE-Q, een zelf-invulversie. In opdracht van Resultaten Scoren heeft Mark Bench, samen met het AMC-AIAR en de Jellinek,  de MATE-Q gevalideerd aan de hand van het MATE-intake interview. De resultaten geven inzicht in hoeverre de MATE-Q kan gelden als een alternatief voor- en aanvulling op het MATE interview.

 

In de periode tussen december 2016 en april 2017 vulden 158 cliënten een MATE-Q in vlak voor of vlak nu hun intake bij de Jellinek, waarbij de MATE-intake werd afgenomen. Voor dit onderzoek zijn gegevens van de 98 cliënten gebruikt bij wie tussen het invullen van de MATE-Q en de MATE-intake niet meer dan drie dagen zat.

 

De overeenstemming van de MATE Q modules met het MATE-intake interview was wisselend: het merendeel van de scores kende ‘acceptabele tot goede’ overeenstemming, echter ook een aantal had een ‘lage’ overeenstemming.

 

Voor de eindconclusie, of de MATE-Q ingezet kan worden om (onderdelen van) de MATE-intake vooraf in te vullen, is de aanbeveling is om met een aantal experts uit het veld, vast te stellen wat als ondergrens voor de concurrente validiteit genomen dient te worden, alvorens tot een besluit daarover te komen. Daarbij dienen de verschillende toepassingen van de MATE-Q onderscheiden te worden.

 

Met deze informatie kunnen instellingen een weloverwogen besluit nemen in hoeverre zij de MATE-Q inpassen in de praktijk.

 

Meer lezen?
Het rapport is te downloaden van de website van Resultaten Scoren https://www.resultatenscoren.nl/publicaties/detail/rapport-concurrente-validiteit-mate-q.html

 

De (engelstalige) wetenschappelijke publicatie in European Addiction Research is hier te downloaden.

Scroll naar boven