Subsidie-aanvragen voor twee projecten ingediend

 

Mark Bench heeft diverse onderzoeks- en subsidieaanvragen uitstaan. Vaak zijn dit langdurige trajecten, waarbij honorering niet vanzelfsprekend is.

We hebben op dit moment aanvragen voor twee projecten ingediend: een onderzoek naar negatieve beeldvorming over mensen met psychische aandoeningen in de NWO callronde ‘Maatschappelijke (re-)integratie van adolescenten en volwassenen met autisme en psychose’ en effectiviteitsonderzoek naar de cursus Somberheid wat kun je er zelf aan doen in de ‘Subsidieoproep effectonderzoek kennislacunes’ van ZonMw.

 

Maatschappelijke (re-)integratie van adolescenten en volwassenen met autisme en psychose
Negatieve beeldvorming over mensen met autisme of met psychoses is schadelijk voor het welbevinden van deze mensen en kan reintegratie belemmeren. In dit onderzoek wordt de houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van mensen met autisme of psychoses onderzocht. De kennis uit dit onderzoek kan worden gebruikt voor programma’s die tot doel hebben de publieke beeldvorming over mensen met deze aandoeningen positief te beïnvloeden en stigmatisering te verminderen. Mark Bench wil dit onderzoek uitvoeren in samenwerking met het AMC, Kenniscentrum Phrenos, Verslavingskunde Nederland en Arkin BasisGGz.

 

Effectiviteitsonderzoek naar de cursus ‘ Somberheid wat kun je er zelf aan doen’ 
Nederlanders met een migratieachtergrond hebben meer somberheidsklachten en zoeken minder vaak hulp voor deze klachten dan autochtone Nederlanders. Daarom zijn ze een belangrijke risicogroep voor het ontwikkelen van een depressie. Arkin BasisGGz heeft voor deze groep een laagdrempelige, cultuur specifieke interventie ontwikkeld. Mark Bench wil samen met Arkin BasisGGz en AmsterdamUMC de effectiviteit van deze interventie onderzoeken en daarmee de overdraagbaarheid bevorderen. Dit draagt bij aan de verbetering van de geestelijke gezondheidszorg en aan vermindering van gezondheidsverschillen tussen migranten en autochtone Nederlanders.

Scroll naar boven