ZonMw financiering voor Gouden Mannen

 

Erkenning voor de Gouden Mannen! Zo trots en blij dat ZonMw onze projectaanvraag heeft gehonoreerd in de ronde ‘Versterking aanpak eenzaamheid’.

 

Gouden Mannen is een programma voor middelbare mannen met een migratieachtergrond die een persoonlijke en/of maatschappelijke achterstand ervaren. Via Gouden Mannen ondernemen ze gedurende anderhalf jaar allerlei activiteiten in groepsverband op het gebied van taal, digitalisering en gezondheid. Op die manier komen ze meer in verbinding met zichzelf, met hun omgeving en met de wereld. Het programma is ontwikkeld in Amsterdam, maar draait inmiddels ook in Utrecht.

 

Het project dat door ZonMw is gehonoreerd dient twee doelen. Allereerst dienen we het programma in voor een erkenning op het niveau ‘Goed Onderbouwd’ bij de Databank Effectieve sociale interventies van Movisie. Parallel daaraan gaan we samen met de uitvoerders van het programma en de Gouden Mannen zelf na welke elementen uit het programma werken om eenzaamheid te verminderen. Wat maakt nu dat dit programma hiervoor werkt?

 

We zijn met veel zin aan de slag gegaan en verwachten dat we dit project eind 2023 kunnen afronden en de resultaten beschikbaar te hebben.

 

Scroll naar boven