Ontwikkeling theoretisch kader Forensische Kwaliteitsnetwerken

 

Eén van de aanbevelingen uit het literatuuronderzoek naar de effecten en bruikbaarheid van de Forensische Kwaliteitsnetwerken was om een theoretisch kader te ontwikkelen, dat de kwaliteitsnetwerken onderzoekbaar maakt. Daarvoor moet het duidelijk worden hoe de aanpak leidt tot welke doelen, en welke theorieën en werkingsmechanismes daaraan ten grondslag liggen.

 

Mark Bench en FPC de Oostvaarderskliniek werken de komende maanden aan het ontwikkelen van zo’n theoretisch kader. Daarbij putten we uit bestaande theorieën over kwaliteitsverbetering, organisatieleren en implementatie van innovaties of nieuwe werkwijzen. In het theoretisch kader zal aandacht zijn voor korte en lange termijn doelen. De korte termijn doelen moeten aansluiten bij de beleving en behoefte van de deelnemers, zoals ‘leren van elkaar’ of ‘goede voorbeelden uitwisselen’. Lange termijn doelen zijn mogelijk abstracter, verder weg in de tijd of beperkt waarneembaar, zoals ‘kwaliteitsverbetering’ of ‘een lerende cultuur’. De werkingsmechanismen –en andere elementen- worden zowel in theoretische termen, als in operationele termen beschreven.

 

Met een theoretisch kader is het mogelijk om onderzoek te doen naar de effecten van de Forensische Kwaliteitsnetwerken, waardoor er meer inzicht komt in deze effecten en hoe deze mogelijk te beïnvloeden zijn.

 

Medio 2023 worden de resultaten van dit project verwacht.

 

 

Scroll naar boven