Literatuuronderzoek naar de Forensische Kwaliteitsnetwerken

Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) heeft begin dit jaar een call uitgezet om literatuuronderzoek te naar ten behoeve van de onderbouwing van de Forensische Kwaliteitsnetwerken. We zijn heel blij dat wij dit onderzoek, samen met Inforsa (onderdeel van Arkin), FPC de Oostvaarderskliniek en Expertisecentrum de Borg zullen uitvoeren!

 

De Forensische Kwaliteitsnetwerken zijn gebaseerd op een methode om de kwaliteit van zorg te verhogen en is gericht op het onderling leren en inspireren van elkaar. Het is een cyclische methode, die start met het gezamenlijk bepalen van standaarden, het uitvoeren van reviews en het onderling bevragen van deze reviews. Tijdens de reviews wordt door professionals en patiƫnten samen besproken hoe de instelling presteert op deze standaarden, en wordt op zoek gegaan naar goede praktijkvoorbeelden. Doelen zijn over de grenzen van de eigen instelling heen kijken, leren van elkaar, en het delen van kennis en best practices opdat de kwaliteit van zorg verbetert. Er bestaan inmiddels verschillende kwaliteitsnetwerken.

 

Het ontbreekt echter nog aan een theoretische onderbouwing van deze netwerken. Daarom zullen wij in dit literatuuronderzoek de volgende vraag beantwoorden:

Wat is er bekend over kwaliteitstoetsingsmethoden zoals de Forensische Kwaliteitsnetwerken in de (forensische) zorg, met betrekking tot:

 

  • theoretische uitgangspunten en veronderstelde werkzame factoren
  • effectiviteit, en
  • bruikbaarheid en randvoorwaarden

Deze vraag zullen we beantwoorden door het uitvoeren van een literatuuronderzoek naar de theoretische uitgangspunten, veronderstelde werkzame factoren, effectiviteit, geldigheid, toepasbaarheid en randvoorwaarden van kwaliteitstoetsingsmethoden zoals de Forensische Kwaliteitsnetwerken. Het resulteert in een theoretische onderbouwing van kwaliteitstoetsingsmethodieken zoals het Forensische Kwaliteitsnetwerk.

 

Het project is net gestart en zullen we afronden in april 2021.

 

Meer informatie over deze kwaliteitsnetwerken: https://efp.nl/projecten/kwaliteitsnetwerken

Scroll naar boven