Erkenning gespreksgroep voor nabestaanden na zelfdoding

Jaarlijks overlijden er zo’n 1800 mensen door zelfdoding.  Zij laten nabestaanden achter, die vaak met grote gevolgen worstelen. Naast gevoelens van rouw, hebben zij vaak ook te kampen met gevoelens van schuld, schaamte, boosheid, en eenzaamheid. Voor hen heeft de afdeling preventie volwassenen van Arkin BasisGGz een gespreksgroep.

 

In opdracht van Arkin BasisGGz heeft Mark Bench heeft deze interventie beschreven en ingediend om op te nemen in de interventie-database van loketgezondleven.nl van het RIVM. De interventie is erkend als “Goed Onderbouwd”, waarbij het volgende wordt aangegeven: “Een mooi voorbeeld van een interventie die past in een integrale aanpak van suïcidepreventie. Complimenten voor de zeer gedegen onderbouwing die goed aansluit op het probleem en met recente literatuur is onderbouwd…

 

De Gespreksgroep Nabestaanden na Zelfdoding is bedoeld voor volwassen nabestaanden die een naaste hebben verloren ten gevolge van zelfdoding en die behoefte hebben aan contact met lotgenoten. De gespreksgroep is begeleid lotgenotencontact en vindt maandelijks plaats. Het is een open groep, dat wil zeggen; elke bijeenkomst kunnen nieuwe deelnemers instromen of deelnemers uitstromen. Voor de evaluatie van deze gespreksgroep hebben we deelnemers geïnterviewd. Dat was bijzonder en gaf veel inzicht in wat de gespreksgroep teweeg brengt. Deelnemers gaven aan dat ze zich thuis voelen, dat het een warm bad is. Ze noemen de groep ‘thuis’. Zo benadrukt iemand: “Hier mag verdriet er zijn, hier mag ik er zijn”. Het praten over het eigen verlies en het luisteren naar de ervaringen van anderen worden gewaardeerd. Ze vinden herkenning en erkenning, steun, halen kracht uit de bijeenkomsten en hebben het gevoel dat ze niet alleen zijn in hun gevoel.

 

Hopelijk draagt deze erkenning eraan bij dat er meer mogelijkheden worden gecreëerd voor het begeleiden van deze gespreksgroepen, zodat nabestaanden die daar behoefte aan hebben op deze manier steun kunnen krijgen.

 

Mark Bench helpt organisaties met het beschrijven van interventies ten behoeve van het erkenningstraject van het RIVM. De interventiedatabase van Loket Gezond Leven van het RIVM wil overdraagbaarheid van interventies ondersteunen. Ingediende interventies worden beoordeeld en -bij goede kwaliteit- erkend, waarna ze in de database worden opgenomen. Professionals en beleidsmakers kunnen in deze database zoeken naar effectieve interventies.

 

Scroll naar boven