Interventiebeschrijving nodig? Mark Bench helpt!

Het voorkomen van problemen is eerste en belangrijkste stap in de zorg. Er zijn dan ook veel goede interventies voor handen. Helaas blijft de expertise daarover wel eens liggen bij de organisaties zelf: de interventies zijn soms niet vastgelegd en daarmee niet overdraagbaar. Dat is zonde.

 

De interventiedatabase van Loket Gezond Leven van het RIVM wil deze overdraagbaarheid van interventies ondersteunen. Ingediende interventies worden beoordeeld en -bij goede kwaliteit-  erkend, waarna ze in de database opgenomen worden. Loket Gezond Leven hanteert meerdere erkenningsniveaus: ‘Goed beschreven’, ‘Goed onderbouwd’ en ‘Eerste tot sterke aanwijzingen voor Effectiviteit’.

 

Mark Bench heeft organisaties al verschillende keren geholpen bij dit erkenningstraject. Zo heeft de online interventie ‘Omgaan met Stress’ recentelijk de erkenning ‘Goed onderbouwd’ ontvangen. De interventie is zeer laagdrempelig en helpt deelnemers beter om te gaan met stressgevoelens. Stress is veelal een voorloper van ernstiger problemen, maar door op een laagdrempelige manier kennis en vaardigheden te vergroten hoe hiermee om te gaan, kan veel leed voorkomen worden.

 

Neem contact met ons op als u hulp, ondersteuning en advies kunt gebruiken bij het indienen van interventies.

Scroll naar boven