Investeren in Verslavingspreventie

In het onderzoek Investeren in Verslavingspreventie uit 2013 zijn alle -in de Nederlandse verslavingszorg gebruikte- producten in kaart gebracht en beoordeeld op kwaliteit en bruikbaarheid. Dit heeft geresulteerd in een antwoord op de vragen: Wat is er, wat is overbodig, wat mist er, en wat is zinvol om in te investeren? Het resultaat is het vertrekpunt voor het Basisaanbod Verslavingspreventie en zal samen met aanbevelingen voor de toekomst uitmonden in een meerjarenprogramma Preventie dat later verder omschreven en ontwikkeld zal worden vanuit Resultaten Scoren.

 

Wat bij de uitvoering van het onderzoek naar voren kwam, is dat het niet vanzelfsprekend is waaruit een evenwichtig aanbod nu eigenlijk moet bestaan en dat het scala aan toegepaste producten binnen de instellingen zeer uitgebreid is. Belangrijkste aanbeveling is om te investeren in uniformering van beschrijving en daarmee in transparantie en overdraagbaarheid. Er moeten keuzes gemaakt worden en producten moeten voor erkenning uitgewerkt worden. Dat geldt voor de producten die in gebruik zijn door de sector, maar ook voor de beschrijving en onderbouwing van de zogenaamde omgekeerde piramide en de verdere onderbouwing van het Kader voor het Basisaanbod. Dat laatste was ook een suggestie van de experts die het Kader ter beoordeling voorgelegd hebben gekregen.

 

Meer lezen?
Het volledige rapport van dit onderzoek is te downloaden op de website van Resultaten Scoren

Scroll naar boven