KFZ project: meetinstrumentarium voor behandelvoortgang bij forensische patiënten

In opdracht van Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) voerde Mark Bench, in samenwerking met GGZ Noord-Holland Noord en GGZ Drenthe, onderzoek uit naar een geschikt instrument voor het meten van de behandelvoortgang bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis en bij patiënten met een seksuele stoornis.

 
Advies over geschikt meetinstrument
In het kader van Routine Outcome Monitoring, verantwoording en benchmarking, maakt de sector gebruik van verschillende meetinstrumenten, zoals de HCR-V3 en de HKT-R voor het vaststellen van recidive-risico. Voor het vaststellen van behandelvoortgang heeft het Forensisch Netwerk de HoNOS, de MATE-7 en de DROS geadviseerd als geschikte meetinstrumenten, met uitzondering van patiënten met een seksuele- of persoonlijkheidsstoornis. Men twijfelde over de toepasbaarheid en bruikbaarheid van de resultaten van deze instrumenten voor deze patiëntengroepen. Ons onderzoek moest resulteren in een advies over geschikte meetinstrumenten voor deze groepen. Hiertoe werden zowel literatuur als experts uit de wetenschap en de praktijk geraadpleegd.

 

Conclusie
Concluderend is het advies om voor veranderingen op het gebied van dynamische risicofactoren de klinische- en toekomstfactoren uit de HCR-20V3 of de HKT-R te gebruiken. Voor het vaststellen van persoonlijk herstel de MANSA en voor het functioneren van de adaptieve systemen wordt de STiP 5.1 geadviseerd om in het forensische veld in te gaan zetten. Dit laatstgenoemde instrument is veelbelovend, maar is voor de forensische sector nog niet gevalideerd. De resultaten en het advies zijn uitvoeriger te lezen in onderstaand rapport.

 

Meer lezen?
Opdrachtbeschrijving van KFZ
Het rapport met een advies over geschikte meetinstrumenten voor deze groepen.

Scroll naar boven