Regionale monitoring verslavingspreventie


Regionale monitoring
Eén van de conclusies uit het onderzoek ‘Investeren in Verslavingspreventie’ was dat de sector een uniforme werkwijze voor regionale monitoring van middelenproblematiek mist. In opdracht van Resultaten Scoren ontwikkelde Mark Bench in samenwerking met Verslavingspreventie Nederland (VPN) een handleiding voor regionale monitoring van middelengebruik, risicogedrag en verslavingsproblemen volgens een landelijke standaard. Hiermee kunnen regionale problemen gesignaleerd worden voor de bepaling van toekomstig beleid en vergelijkingen worden gemaakt met andere regio’s. Dit is van belang voor regionale en landelijke agendasetting en voor de samenwerking tussen regionale ketenpartners.

 
Bijdrage aan bovenregionale en landelijke agendasetting
In de handleiding zijn (voorlopig) 20 landelijke monitors aanbevolen. Hiermee heeft de sector een overzicht van met welke monitors ze welke kennis bij de betreffende doelgroep in kaart kan brengen ten behoeve van regionale planning van preventie, advies en agendasetting. Doordat het hier monitoring betreft die regionaal vergelijkbare gegevens oplevert, draagt deze wijze van monitoring bij aan bovenregionale en landelijke agendasetting. De aanbeveling voor de korte termijn is om uit deze monitors een definitieve keuze te maken voor een vaste set die gebruikt kan worden voor de doelgroepen Algemene bevolking en Jongeren. Voor de lange(re) termijn wordt aanbevolen om onderzoek te doen naar het belang van monitoren via minder voor de hand liggende kanalen (zoals de sociale media, jongerentijdschriften of onderzoeksjournalistieke producties), en naar het instellen van lokale identificatiepanels zoals beschreven in de richtlijnen van LOCAL PASS.

 

Meer lezen?
U kunt het rapport ‘Regionale Monitoring naar een landelijke standaard’ downloaden via deze link.

Scroll naar boven