ROM in de GGZ én de verslavingszorg: congres ‘Patiënten en Professionals in the lead’ op 21 juni a.s.

Op 21 juni 2013 wordt een landelijk congres georganiseerd over Routine Outcome Monitoring (ROM). Het congres gaat over de belangrijkste doelstelling van ROM, namelijk de toepassing ten behoeve van de behandeling van patiënten.

 

Aanleiding voor het congres is het verschijnen van het boek “Praktijkboek ROM in de GGZ IIgebruik en implementatie bij verschillende doelgroepen”, onder redactie van Victor Buwalda, Annet Nugter, Willem van Tilburg en Aartjan Beekman. In dit boek staat een aantal voorbeelden uit de Nederlandse GGZ, waaronder twee hoofdstukken waarin ROM in de verslavingszorg centraal staat, van de hand van Gerard Schippers en Suzan Oudejans.

 

Het congres is bedoeld voor hulpverleners (psychiaters, psychologen en verpleegkundigen), bestuurders, managers en ROM-projectleiders.Voorzitter van het congres is AartJan Beekman. Plenaire lezingen gaan over het gebruik van ROM bij zorginnovatie, leren van ROM op teamniveau, ROM vanuit patiënten perspectief, ROM en Shared Decision Making en over Verandermanagement.

 

De workshops behandelen de toepassing van ROM bij verschillende patiëntengroepen, procesmetingen, verandering op individueel niveau, feedback en clinical support tools. De workshops worden gegeven door de auteurs van de verschillende hoofdstukken in het boek.

 

Meer informatie: www.stichtingzorgmanagementpsychiatrie.nl.

Scroll naar boven