SBG-pilot benchmark Verslavingszorg

Op 21 januari 2015 vond de laatste bijeenkomst plaats van de door SBG (Stichting Benchmark GGZ – per 15 januari 2019 opgegaan in Akwa GGZ) georganiseerde Pilot benchmarking Verslavingszorg. Een groep afgezanten van de Jellinek, Novadic-Kentron, Verslavingszorg Noord Nederland, Iriszorg, Tactus en U-center heeft zich in het afgelopen jaar, samen met zorgverzekeraars VGZ en Menzis gebogen over een aantal vraagstukken rondom ROM en benchmarken voor de sector. Mark Bench heeft deze bijeenkomsten -met veel plezier- gecoördineerd en begeleid. In vijf bijeenkomsten zijn vragen opgesteld en data-geanalyseerd rondom representativiteit, de samenhang tussen cliënkenmerken en uitkomsten, kosten, meetuitval en behandeluitval. Dit gaf de deelnemers meer zicht op de kwaliteit en de zeggingskracht van de data die SBG presenteert ten behoeve van benchmarking.

 

Naast de wens om dergelijke bijeenkomsten voort te zetten, hebben de deelnemers zich voorgenomen om de resultaten en inzichten samen te vatten in een paper, dat aanbevelingen zal bevatten over hoe de sector de resultaten uit deze pilot kan gebruiken en kan inzetten om de komende jaren optimaal van benchmarking te profiteren.

Scroll naar boven