Met de GAS methode worden doelen voor de behandeling geformuleerd en geëvalueerd. Mark Bench ontwikkelde voor Arkin Jeugd & Gezin een train de trainer van drie dagdelen.
Blikopeners is een podcastserie over stigma en zelfstigma, voor mensen met een psychische aandoening én voor hulpverleners.
Mark Bench en kenniscentrum Phrenos presenteerden twee onderzoeken naar stigmatisering op de ENMESH conferentie in Lissabon, Portugal.
Lees hier over vijf lessen voor het implementeren van routine outcome monitoring in de spreekkamer.
Mensen met een psychische kwetsbaarheid worden minder gestigmatiseerd als ze werk hebben. Dat bleek uit een peiling onder 2500 Nederlanders.
Mark Bench geeft les over het maken van een CAT aan GZ psychologen in opleiding bij RINO Amsterdam.
In dit project onderzoeken we de huidige stand van zaken van de actuele kennis over ernstige psychiatrische aandoeningen en verslaving.
Tijdens deze workshop krijgt u een goed beeld van de inhoudelijke kenmerken en mogelijkheden van drie ROM-instrumenten, die u, samen met zicht op de consequenties van overstappen, op weg helpt naar de juiste keuze.
Tijdens deze workshop krijgen behandelaars, beleidsmedewerkers en managers van vrijgevestigde praktijken, ziekenhuizen en instellingen informatie over de achtergrond en details van verschillende ROM-instrumenten.
Mark Bench coördineerde en begeleidde bijeenkomsten tussen hulpverleners, managers en onderzoekers van een aantal zorgaanbieders om zich samen met zorgverzekeraars te buigen over een aantal vraagstukken rondom ROM en benchmarken in de GGZ.
Mark Bench bracht voor Verslavingspreventie Nederland in beeld met welke monitors, welke kennis bij welke doelgroep in kaart gebracht kan worden ten behoeve van regionale planning van preventie, advies en agendasetting.

Op donderdag 11 september spreekt Suzan Oudejans op het symposium ‘Routine Outcome Monitoring and Benchmarking’ over de ontwikkelingen op dat …

Mark Bench gaat van 15 tot 18 mei naar de 17e EASAR conferentie. Deze internationale conferentie op het …

Mark Bench bracht in het onderzoek Investeren in Verslavingspreventie alle in de Nederlandse verslavingszorg gebruikte producten in kaart en beoordeelde deze op kwaliteit en bruikbaarheid.

Op 21 juni 2013 wordt een landelijk congres georganiseerd over Routine Outcome Monitoring (ROM). Het congres gaat over de belangrijkste …

Mark Bench gaat van 9 tot 12 mei naar de 16e EASAR conferentie. Dit jaar vindt deze internationale …

Scroll naar boven